• Golvlösningar för framtiden Vår affärsidé är att erbjuda marknaden olika system av golvbeläggningar för industriell och publik miljö. Vi inriktar oss mot industri, P-garage, lager, livsmedel och byggare men även bostadsrättsföreningar.
  • Kvalité och miljö J.E.G AB har som mål att minska all negativ miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.